Opšti uslovi

Uslovi korišćenja

Korišćenje ove internet stranice podleže uslovima korišćenja navedenim u nastavku, a pristupanjem, pretraživanjem ili preuzimanjem datoteka sa ove internet stranice potvrđujete da ste saglasni sa svim uslovima koji su ovde navedeni. Ako se ne slažete sa ovim opštim uslovima, treba odmah da prestanete sa bilo kakvim korišćenjem ili preuzimanjem sa ove internet stranice. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smeju se kopirati u nekomercijalne svrhe i isključivo za ličnu upotrebu uz poštovanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Prema tome, zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribucija, učestvovanje u prenosu ili prodaji, kopiranju, otpremanju i drugoj vrsti upotrebe bilo kog sadržaja ove internet stranice ili bilo kog njegovog dela, kao i izbor i izmena njegovog sadržaja bez prethodnog pisanog odobrenja Foodland d.o.o. i drugih vlasnika autorskih prava. Ukoliko je takvo odobrenje dato, nije dopušteno brisanje ili izmena postojećih podataka o autorskom pravu i/ili zaštitnom znaku. Sadržaj koji koristite namenjen je isključivo za ličnu upotrebu. Logotipi i zaštitni znaci predstavljeni na ovoj internet stranici vlasništvo su Foodland d.o.o. i ne smeju se koristiti na drugim internet stranicama bez prethodnog pisanog odobrenja Foodland d.o.o. Zaštitni znak Foodland-a ili bilo koji drugi zaštitni znak koji se nalazi na internet stranici ne sme se stavljati na druge internet stranice bez prethodnog pisanog odobrenja Foodland d.o.o.

Sve fotografije, slike, video materijali, lični podaci i ostali materijali koji se pojavljuju na ovoj internet stranici isključivo su vlasništvo Foodland d.o.o. Sav materijal koji se nalazi na ovoj internet stranici je u vlasništvu Foodland d.o.o i kao takav podleže autorskim pravima.Sva su prava zadržana. Odobrenje za korišćenje ovih materijala može se izdati medijskim subjektima radi korišćenja tih materijala isključivo u marketinške, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Bilo koja druga upotreba materijala sa internet stranice Foodland-a nije dopuštena. Takođe, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala sa ove internet stranice u vezi sa prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Korišćenjem materijala sa ove internet stranice medijski korisnici prihvataju, bez ograničenja, restrikcije, uslove i zahteve koji su ovde navedeni.

Foodland d.o.o. preduzima razumne napore kako bi obezbedio da su na internet stranici objavljeni tačni i ažurni podaci, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju štetu ili gubitke koji nastanu usled korišćenja sadržaja objavljenih na ovoj internet stranici. Foodland d.o.o. ne garantuje da će ova internet stranica uvek biti dostupna i raspoloživa i da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ove internet stranice na svoju ličnu odgovornost.

Kada nam pošaljete imejl sa ličnim podacima koji omogućavaju identifikaciju, bilo da se radi o imejl poruci sa pitanjem ili komentarom ili formularu dostavljenom putem imejla, ove informacije koristimo kako bismo odgovorili na vaš zahtev. Vaš imejl možemo proslediti drugim zaposlenima ili dobavljačima koji mogu bolje da odgovore na vaša pitanja. Foodland d.o.o. priznaje značaj privatnosti i poverljivosti. U skladu sa tim, vodićemo računa o bezbednosti i integritetu svih podataka lične prirode u skladu sa relevantnim zakonima i propisima.

Foodland d.o.o. zadržava pravo da izmeni ili ukloni sve sadržaje sa ove internet stranice ili bilo kog njegovog dela u bilo kom trenutku. Promene stupaju na snagu prilikom njihovog objavljivanja na ovoj adresi.

© Foodland d.o.o. Sva prava zadržana. Foodland je deo Atlantic Grupe.

 

Selekcija

Loading...
Loading...